Artykuł: Informacje podstawowe - Gimnazjum nr 2 w Bytowie
Strona Główna ˇ Artykuły ˇ Download ˇ Linki ˇ Kategorie Newsów ˇ Dziennik elektroniczny ˇ Albumy zdjęć Lipiec 24 2019 02:17:01
Nawigacja
BIP
  BIP ->>wejdź

Portal

Sprawy szkolne
  Informacje podstawowe
  Kalendarz szkolny
  Zajęcia dodatkowe dla uczniów
  Kadra szkoły
  Wychowawcy klas

Prawo szkolne
  Zwolnienia z lekcji WF
  Statut szkoły
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Punktowy system oceniania z zachowania

Rekrutacja
  Zgłoszenie dziecka do szkoły
  Informacja dla rodziców

Konkursy przedmiotowe 2015/2016
  Terminy konkursów
  Regulaminy konkursów

Liga matematyczna
  Regulamin
  Zadania
  Wyniki

Koło misyjne
  Cele, założenia i zadania
  Zbiórka baterii, płyt i telefonów
  Adopcja na odległość
  Dobra moneta
  Bytów-Ukraina
  Akcja Gabon 2012
  Akcja Gabon 2014
  Indonezja 2013
  Podziękowania 2014

Wymiana młodzieży
  Wymiana młodzieży 2014
  Wymiana młodzieży 2015
  Wymiana młodzieży 2016

Biblioteka szkolna
  Godziny otwarcia
  Akcja Zaczytani
  Dysleksja 2014
  Konkurs
  Mikołajki 2013

Wolontariat
  Cele szczegółowe programu
  Szkoło pomóż i TY
  Podziel się posiłkiem
  Z Mikołajem ...
  Caritas - zbiórka żywności
  Z wizytą w ZOL-u

Fotoalbumy
  Albumy zdjęć

Program KIK34
  Informacje o programie

Fotopatrol
  Konkursy

Trzecioklasiści
  Dokumenty do pobrania

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 3
Najnowszy Użytkownik: ~projekt
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~projekt
Brak Avatara height=

Punktacja:
Ogólne: 0
Bonusy: 0
Kary: 0


Reklama

eXtreme-fusion

Informacje podstawowe
Dyrektor szkoły: Elżbieta Kaczyńska
Wicedyrektor:
Kontakt:
tel. fax.: 598222680
e-mail: gm2bytow@pro.onet.pl
strona internetowa: www.gimnazjum2.bytow.pl
dziennik elektroniczny: iuczniowie.progman.pl
Sekretariat szkoły: czynny w godz. od 8:00 do 14:30
Podstawowe dokumenty (dostępne w bibliotece lub na stronie internetowej): Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Szkoły.
Bieżący kontakt z nauczycielami – w godzinach pracy za wyjątkiem zajęć( dotyczy również kontaktu telefonicznego).
Dyskoteki i zabawy szkolne –po uzgodnieniu z dyrektorem i samorządem szkolnym – w godz. 18:00 -21:00
Usprawiedliwienia – nieobecność dziecka w szkole rodzic/ opiekun winien usprawiedliwić w ciągu 3 dni po powrocie na zajęcia.
Zwolnienia –wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć z ważnych przyczyn na pisemną prośbę rodzica/opiekuna kierowana do wychowawcy klasy z uprzedzeniem . Jeżeli zwolnienie ma być dłuższe niż 3 dni, to zwolnienia na wniosek rodzica/opiekuna udziela dyrektor szkoły.
Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego – dłuższe zwolnienie (półroczne lub całoroczne ) z części lub całości zajęć wychowania fizycznego wystawia dyrektor na podstawie opinii lekarskiej. W przypadku potrzeby zwolnienia z zajęć W-F z powodu zachorowania lub złego samopoczucia dziecka rodzic/opiekun występuje z pisemnym wnioskiem do nauczyciela.
Wypadek – jeżeli uczeń ulegnie urazowi na zajęciach, zgłasza to natychmiast nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
-jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na przerwie, zgłasza to natychmiast nauczycielowi pełniącemu dyżur w danym rejonie.
-Z wypadku sporządza się protokół i dostarcza rodzicom/opiekunom.
Zachorowanie – dziecka chorego nie należy wysyłać do szkoły, nie mamy warunków do udzielenia skutecznej pomocy i transportu. Jeżeli uczeń zachoruje w szkole rodzic/ opiekun winien odebrać dziecko ze szkoły po powiadomieniu o tym fakcie.
Pobyt w szkole - uczeń przychodzi do szkoły bezpośrednio przed zajęciami ( lekcyjnymi i pozalekcyjnymi) i przebywa w szkole do ich zakończenia, wtedy udaje się do domu. Do zmroku może korzystać z obiektów sportowych szkoły zgodnie z regulaminem korzystania i na wyłączną odpowiedzialność rodziców/opiekunów. Dla uczniów dojeżdżających organizuje się świetlicę.
Uczeń troszczy się o swoje mienie, a w czasie przerw zabezpiecza je we własnym zakresie. Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty , które nie służą do celów szkolnych ( sprzęt elektroniczny, telefony, ozdoby i biżuteria, pieniądze).
W czasie zajęć uczeń nie może korzystać z telefonu i sprzętu elektronicznego, który w tym czasie ma być wyciszony. W wyjątkowych przypadkach udostępnia się telefon stacjonarny lub wydaje zgodę na użycie telefonu ucznia .
Utrwalanie obrazu i dźwięku na terenie szkoły i jej obiektach jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub, z jego upoważnienia - nauczyciela. Zabranie się używania środków łączności i sprzętu AV na zajęciach. Na żądanie nauczyciela używany niezgodnie z powyższymi zasadami sprzęt powinien zostać przez ucznia wyłączony i złożony ma wskazanym miejscu . W razie odmowy wydania przedmiotu wzywa się do szkoły rodziców/opiekunów w celu zdyscyplinowania dziecka.
Rodzice/opiekunowie składają deklarację, czy w razie zmiany dziennego planu zajęć dziecko pozostaje pod opieką szkoły czy też może samodzielnie udać się do domu lub przyjść później na zajęcia. Uczniowie są informowani o zmianach z dziennym wyprzedzeniem.
W razie podejrzenia , że uczeń jest pod wpływem alkoholu, dopuszcza się – za zadeklarowaną zgodą rodziców - użycie alkomatu . W przeciwnym razie, a także w przypadku podejrzenia o zażycie środków psychotropowych powiadamia się policję.
Wszystkie przejawy przemocy rówieśniczej należy niezwłocznie zgłaszać szkole, tylko wtedy jest możliwe skuteczne działanie i zapobieganie takim incydentom w przyszłości. Informacja może być również przekazana dyskretnie ( skrzynka przed gabinetem pedagoga szkolnego ).
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń wypożycza na zasadach określonych w regulaminie i oddaje w stanie niepogorszonym ( za wyjątkiem uzasadnionego zużycia ).Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia i zagubienie wypożyczonych podręcznikow
Dostęp do dziennika elektronicznego – nieodpłatny, dane do logowania rodzice odbierają osobiście w szkole.

Dodane przez mirek dnia październik 17 2014 14:00:545650 Czytań - Drukuj
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.