Komunikat
Dodane przez mirek dnia Listopad 20 2017 20:55:58
1. W związku z egzaminami próbnymi podaję zmiany organizacji zajęć w dniach 28,29,30 listopada 2017 r.

28 listopada – zajęcia do 4 godz. łącznie odbywają się wg planu.
Po 4 lekcji uczniowie klas 2 są zwolnieni do domu

29 listopada zajęcia do 4 godz. łącznie odbywają się wg planu.
Po 4 lekcji uczniowie klas 2 są zwolnieni do domu

Klasy 3 piszą egzamin:
11:45 – 12:45 cz. 1 –uczniowie z przedłużonym czasem do 13:00
13:00 – 14:35 cz. 2 –uczniowie z przedłużonym czasem do 14:50

Po egzaminie uczniowie udają się do domu.

30 listopada - zajęcia do 5 godz. łącznie odbywają się wg planu
Po 5 lekcji uczniowie klas 2 są zwolnieni do domu.

Klasy 3 piszą egzamin:
12:40-13:40 – cz. 1 – podstawowa –uczniowie z przedłużonym czasem do 13:50
13:50-14:50 – cz. 2 – rozszerzona –uczniowie z przedłużonym czasem do 15:00
Po egzaminie uczniowie udają się do domu.

2. Przydział uczniów do poszczególnych pomieszczeń, będzie podany na bieżąco, przydział nauczycieli do komisji i wykonywania innych zadań podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

Materiały będą wydawane bezpośrednio przed egzaminem przewodniczącym komisji w sekretariacie.

Nauczyciele członkowie komisji są zobowiązani do zapoznania uczniów z procedurą podczas sprawdzianu. Uczniowie przed rozpoczęciem pracy z arkuszem zapoznają się z instrukcja i wykonują czynności przewidziane procedurą.


Uczniowie dojeżdżający mogą skorzystać z zajęć świetlicowych do godz.15:00.Jeżeli odjazd autobusu jest po godz. 15:00 uczniowie do piątku do godz.11:00 zgłoszą ten fakt do wychowawcy klasy, wychowawcy niezwłocznie dyrektorce.

Obiad w czasie egzaminów będzie wydawany dla wszystkich uczniów na przerwie po 4 lekcji.

Rozszerzona zawartość newsa