Regulamin
Dodane przez mirek dnia Listopad 12 2014 12:09:55
KONKURS !
Gimnazjalna Liga Matematyczna

Regulamin

1. Organizatorem konkursu matematycznego "Gimnazjalna Liga Matematyczna" jest
Gimnazjum nr 2 w Bytowie
2. Gimnazjalna Liga Matematyczna przeznaczona jest dla uczniów klas pierwszych
i drugich Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Bytowie przejawiających zainteresowania matematyczne .
3. Udział w Lidze Matematycznej jest bezpłatny.
4. Liga Matematyczna podzielona jest na dwa etapy:
- etap I
- etap II
5. Etap I trwać będzie od listopada do lutego . Do 5-go każdego miesiąca zestaw zadań publikowany będzie na stronie internetowej Gimnazjum nr 2
(www.gimnazjum2.bytow.pl ). Zadania rozwiązują uczniowie w domu.
Każda praca musi być napisana na papierze formatu A4, zawierać imię
i nazwisko ucznia, klasę, szkołę .
Zadania powinny być rozwiązywane według kolejności.
Rozwiązania zadań uczniowie wkładają do koperty z opisem „Gimnazjalna Liga
Matematyczna” i przekazują do sekretariatu Gimnazjum nr 2 w Bytowie
ul. Sikorsiego 37 w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.
Za każde rozwiązanie zadania uczeń może otrzymać 0-3 pkt.
6. Każdorazowo po sprawdzeniu prac na stronie internetowej zostanie ogłoszona
lista punktowa i lokata ucznia.
7. Etap II trwać będzie od marca do maja. Zadania uczniowie będą rozwiązywać w
Gimnazjum nr 2 w Bytowie
W czasie 45 minut uczniowie rozwiązują zestaw 5 zadań, za które mogą otrzymać
0-5 pkt. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz tablic matematycznych.
Rozwiązania zadań sprawdza (i ustala listę lokat) Komisja Konkursowa powołana
przez Komitet Organizacyjny .
8. O końcowej lokacie decyduje suma punktów zdobytych przez ucznia. Przy jednakowej
ilości punktów o końcowej lokacie ucznia decyduje wyższa liczba uzyskanych punktów
w etapie II.
9. Tytuł laureata Gimnazjalnej Ligi Matematycznej otrzymuje 5 uczniów z największą
liczbą punktów. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł :
„Matematyk roku 2015”.
10. W zależności od możliwości finansowych przewiduje się okolicznościowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
11. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzyga Komitet
Organizacyjny.

Komitet Organizacyjny:
Zespół nauczycieli matematyki
Gimnazjum nr 2 w Bytowie